Het gouden team: Ziel en Ego op één lijn!

WOCTat houdt dat in, ziel en ego op één lijn? En waarom zou je een onderscheid maken tussen ziel en ego? Tussen de kern, de ziel, de essentie van wie jij bent, en je persoonlijkheid, het ego? Is dit onderscheid eigenlijk wel te maken? En waarom is dit onderscheid relevant?

Misschien herken je bovenstaande vragen. Misschien ook heb je nog nooit bij deze vragen stilgestaan. Ik had nog nooit over de samenwerking of het onderscheid tussen ziel en een ego nagedacht, totdat ik iemand dit onderscheid hoorde maken, waar ik als gebiologeerd naar heb geluisterd. Iets in mij herkende direct wat er werd gezegd. Er werd iets diep van binnen in mij geraakt. Je zou kunnen zeggen dat ik op zielsniveau begreep wat werd gezegd. En ik ben dit verder gaan onderzoeken. Want wát raakt mij zo? En wat maakt dat dit zo belangrijk voor mij is? En misschien ook voor jou?

Mijn allerbelangrijkste inzicht is dat ziel en ego in elk mens aanwezig zijn. Al zijn we ons lang niet altijd van de ziel bewust. Ego en ziel zijn er allebei en ze kunnen niet zonder elkaar. Volop leven vraagt dat ziel en ego met elkaar op één lijn te zitten en samenwerken. Dan sta je volledig in je kracht. Dan kun je je op authentieke wijze ontplooien. En de hobbels nemen die je hierbij tegenkomt. Het is een continu proces waarin  je je leven vormgeeft op de manier die echt bij je past. Die vorm is niet statisch. Je leven kent verschillende fases, met verschillende accenten en steeds nieuwe ontwikkelingen. De vorm die jij kiest verandert mee. Wat wel blijft zijn de dromen en verlangens van de ziel, en de talenten en vermogens van je ego om hieraan concreet vorm te geven, afgestemd op de fase waarin jij je bevindt.

Ontdek de roep en de kracht van je ziel

Hoe eenvoudig dit ook klinkt, en op een bepaalde manier ook is, in de praktijk blijkt dat een soepele samenwerking tussen ziel en ego ons voor stevige uitdagingen stelt. Ten eerste hebben we vaak niet geleerd om onze ziel serieus te nemen en er naar te luisteren. We herkennen de roep van onze ziel vaak niet, of we negeren de ziel. Om ego en ziel op één lijn te krijgen is het dan ook cruciaal om de verlangens van je ziel te ontdekken.

Ten tweede hebben ziel en ego ieder een eigen taak en eigen vermogens. De belangrijkste taak van het ego is zorgen voor jouw overleving. Met behulp van allerlei regels en afspraken houdt het ego de controle en creëert zo veiligheid en zekerheid om jouw overleving te waarborgen. Het ego is afkerig van alles dat die controle en zekerheid bedreigd. Want dat is immers bedreigend voor jouw overleving. Angst, weerstand en twijfel zijn stemmen van het ego die opdoemen zodra jij de controle los wilt laten en een stap in het onbekende wilt zetten.

De ziel daarentegen wil groeien en zich ontwikkelen. Ze geniet van vrijheid, van mogelijkheden en kansen. Je ziel kent het grote plaatje van jouw leven. Ze heeft zicht op wie jij ten diepste bent. Ze weet wat zin geeft aan jouw leven. Je ziel verlangt er naar om uitdrukking te geven aan wat jij komt doen. Je ziel heeft echter geen idee wat er concreet nodig is om dit te manifesteren. De ziel begrijpt niets van regels en afspraken. Daarvoor heeft je ziel het ego nodig.

Ziel en ego hebben elk een eigen functie én ze hebben elkaar nodig

Het ego begrijpt die regels en afspraken heel goed. Het zijn immers andere ego’s die die regels en afspraken in het leven hebben geroepen. Vanuit een gedeelde behoefte aan veiligheid en controle. Het ego op zijn beurt heeft weer geen idee van het grote plaatje van jouw leven. Groei en ontwikkeling kunnen je overleving in de waagschaal zetten. Het ego reageert dan ook afwijzend en afhoudend op dromen, ideeën en plannen die je uit je comfortzone halen. Gezien zijn taak en zijn onvermogen om voorbij zijn beperkte visie op jou te kijken, is het heel begrijpelijk dat je ego met al deze bezwaren komt. Sommige bezwaren zijn wellicht terecht, anderen zullen puur op angst voor het onbekende zijn gebaseerd.

De verschillende perspectieven van ziel en ego op wat echt belangrijk en wenselijk voor jou is, leiden tot een interne worsteling. Je gaat heen en weer tussen het verlangen om je hart te volgen, en de angst om te verliezen wat je hebt. Onderscheid maken tussen ego en ziel is dan heel behulpzaam om jezelf te begrijpen en aan te sturen. Wat zegt de stem van je ziel? Wat vraagt je ziel van je? En wat ligt er achter de weerstand van het ego? Is het puur de basale angst om het vertrouwde los te laten? Of zijn er ook praktische zaken die echt aandacht verdienen? De uitdaging is nu om ziel en ego op één lijn te krijgen. Zodat ze optimaal en als één geheel samenwerken.

De kunst is dan om wél stil te staan bij de bezwaren van het ego. Waar nodig onderneem je actie. Wanneer de bezwaren puur gebaseerd zijn op angst voor het onbekende, kan je ziel, die het grote plaatje van jou leven heeft en weet waar ze heen wil, als het ware haar armen om het ego heen slaan. En het ego vragen om haar te vertrouwen.

Op volle zee de stormen trotseren vraagt optimale samenwerking tussen ziel en ego

Het is aan de ziel om het ego te helpen groeien en volwassen te worden. En om de grote vaardigheden en talenten van het ego te herkennen en te erkennen. Onder de begeleiding van de ziel kan het op angst gebaseerde ego, dat vecht om te overleven en druk uitoefent om succesvol te zijn, veranderen in de handen-en-voeten van jouw ziel. De ziel kán haar missio ook niet vervullen zonder de waardevolle capaciteiten van het ego.

Het probleem is dat het ego vaak de plaats inneemt van de ziel als kapitein op het schip. Dit komt omdat het besef van een ziel, kern of essentie, of hoe je het ook wilt noemen, geen deel uitmaakt van ons dagelijks bewustzijn of handelen. En zo, met het ego als kapitein op het schip, komen we in moeilijkheden. Want het ego heeft maar een beperkt zicht. Het ego kan zich zelfverzekerd en zelfs oppermachtig voelen, maar zonder aansturing van de ziel zijn de besluiten die het ego neemt en uitvoert, gebaseerd op een zeer beperkte begrip van wie we zijn. Het ego heeft geen groter plaatje van wie jij in essentie bent.

Met je ziel als kapitein zal je ego in eerste instantie ook gaan tegenstribbelen wanneer je in de praktijk een stap in het onbekende zet. Nu luister je wel naar het ego, maar laat je je niet tegenhouden door louter angst. Je zet de stap die je ziel van je vraagt. Het ego merkt dan dat dit niet tot je ondergang leidt. Integendeel. En zo leert het ego stapje voor stapje vertrouwen te krijgen in de wijsheid van de ziel.

Als ziel en ego op één lijn zitten dan werkt er een gouden team om je leven vorm te geven op de manier die bij jou past!  Met de ziel als de kapitein op het schip. Ze kent het grotere plaatje, weet waar ze heen wil en zet de koers uit. En het ego, met al zijn talenten en kwaliteiten, is de zeer capabele en onmisbare bemanning die het schip door storm en regen loodst en op koers houdt.

 

Wie bén jij?

delphi-83472_1280 (2)Wie bén jíj?

Wat een vraag!

En wat een antwoorden!

Ook de oude Grieken waren er al mee bezig. Niet voor niets staat er op de tempel in Delphi de uitspraak ‘ken uzelf’.

Weten wie je bent. Klinkt simpel, toch?

Wie bén jij? Vanuit het perspectief van het ego:
Wat we weten, waarnemen, woorden geven.

Ja, de vraag ‘Wie ben jij?’ is simpel. Het antwoord lijkt soms ook simpel. Ikzelf ben een vrouw, Nederlandse, trainer/coach, 55 jaar. Maar al snel blijkt dat het antwoord voortdurend ontoereikend is. Want ik ben nog veel meer dan mijn geslacht, nationaliteit, beroep en leeftijd. En dat geldt voor iedereen!
Er zijn zoveel antwoorden mogelijk op de vraag: Wie ben jij?’ Wat hieronder geldt bijvoorbeeld voor jou? Ik ben man/vrouw. Ik ben Nederlander/Spanjaard/Marokkaan/ Chinees. Ik ben katholiek/protestant/Moslim/Hindoeïst/Humanist. Ik ben dochter/zoon;  tante/oom; oma/opa. En wat nog meer? Er zijn nog veel meer kenmerken zoals levensgenieter, natuurliefhebber, vegetariër. En beroepen, bijvoorbeeld bakker, advocaat, loodgieter, arts, kapper. Uiterlijke kenmerken als lang, dik, kort, donker, blond. En we hebben kwaliteiten die ons typeren: vrolijk, serieus, zorgeloos, terughoudend, analyserend, direct. Enzovoorts.

We kunnen onszelf op vele verschillende manieren omschrijven. In antwoord op de vraag: ‘Wie ben jij?’ benoemen we een paar dingen die we kennen, waar we woorden aan kunnen geven en die we meestal ook belangrijk vinden. Sommigen leggen bijvoorbeeld de nadruk op hun beroep, anderen benadrukken iets anders.
En tegelijkertijd besef je: Ik ben nog veel meer dan dat! We weten en voelen vaak wel dat elk antwoord op de vraag: ‘Wie bén jij?’ onvolledig is. En dat woorden ook tekortschieten. Dat er dingen binnenin ons leven, diep in ons hart, die we moeilijk onder woorden kunnen brengen. Maar die wel degelijk aanwezig zijn, en medebepalend zijn voor wat we doen en laten. Dus de vraag: ‘Wie bén jij?’ is dan wel simpel, het antwoord is allesbehalve eenduidig!

Wie bén jij? Vanuit het perspectief van de ziel:
Een wezen met eigen waarheid en eigen wijsheid.

Je kunt de vraag: ‘Wie bén jij?’ ook vanuit het perspectief van je ziel benaderen. Dan gaat het niet over uiterlijkheden of over tastbare en aanwijsbare zaken. Vanuit het perspectief van de ziel ben jij een wezen met een aangeboren eigen waarheid en een eigen wijsheid. Jouw waarheid en wijsheid uiten zich in de activiteiten die jij met plezier en overgave doet. Het is de energie onder deze activiteiten, de bron van jouw motivatie en inzet. De activiteiten kunnen door de tijd heen veranderen, in de energie vanuit de ziel die jou motiveert en aanstuurt zit een rode draad.
Jezelf kennen vraagt dat je je ook bewust bent van je eigen ‘rode draad’ in en onder je activiteiten. Het helpt om woorden te geven aan deze zielsenergie. Daarmee blijf je je bewust van dit perspectief op wie jij bent. Als voorbeeld de woorden ‘Ik verhelder en verbind’ die voor iemand de energie en motivatie zijn achter allerlei verschillende activiteiten. Waarbij de betekenis van de woorden ‘ik verhelder en verbind’ voor de persoon in kwestie heel persoonlijk is. Een ander kan met dezelfde woorden iets heel anders bedoelen. Via de woorden die jouw zielsenergie het sterkst uitdrukken kun je je bewust met deze zielsenergie verbinden. En bewust vanuit deze energie handelen. De zielsenergie herken je in de activiteiten die bezielde mensen ontplooien.

Jezelf (en de ander!) zien en ervaren als iemand met een eigen waarheid en eigen wijsheid is in het dagelijks leven niet gangbaar. Integendeel. Het besef van de ziel is vaak verdwenen uit ons bewustzijn. Bij het beantwoorden van de vraag ‘Wie bén ik?’ speelt de ziel dan ook geen rol. Meestal zijn we ons helemaal niet bewust van wat ons nu ten diepste drijft. De aandacht gaat naar de activiteit zelf, en het resultaat ervan. Dat is tastbaar en meetbaar.
Toch wordt het steeds belangrijker jezelf óók te kennen vanuit het perspectief van de ziel. Allerlei ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het terrein van de technologie en op de arbeidsmarkt, volgen elkaar in steeds sneller tempo op. Waardoor allerlei (baan)zekerheden en vanzelfsprekendheden verbrokkelen. Er ontstaan ook nieuwe mogelijkheden. Kans of bedreiging, de veranderingen vragen hoe dan ook dat jij jezelf kent, weet welke richting je op wilt, en je keuzes daarop afstemt.

Weten waar je energie van krijgt, waar je blij van wordt en wat jou in beweging brengt is dan cruciaal. Wat laat jou zingen en swingen? Deze zelfkennis en deze krachtige energie vormen je kompas én je motor. Waarmee je stappen zet in de juiste richting. En waarmee je bij uitdagingen of tegenslag de kracht hebt om je lessen te leren en verder te gaan op jouw pad.

Dus: Wie bén jij nu?

Hoe jij jezelf ook beschrijft, welke accenten je legt en welke woorden je ook kiest, de crux is dat de perspectieven van ziel en ego allebei aanwezig zijn. Ziel en ego horen bij elkaar. Sterker, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Jezelf kennen, óók vanuit het perspectief van de ziel, is cruciaal om keuzes te maken die echt bij je passen. Om volop te leven, te werken en te communiceren, met hart en ziel!

De weg vinden ……, naar de ziel

alice0021ds-cat1‘Kunt u mij de weg wijzen?’ vroeg Alice
“Would you tell me, please, which way I ought to go from here?’
‘That depends a good deal on where you want to get to,’ said the Cat.
‘I don’t much care where -‘ said Alice.
‘Then it doesn’t matter which way you go,’ said the Cat.
‘- so long as I get SOMEWHERE,’ Alice added as an explanation.
‘Oh, you’re sure to do that,’ said the Cat, ‘if you only walk long enough.”
~ Lewis Carrol, Alice in Wonderland~


Mijn weg vinden in het leven: De ontdekking van mijn ziel

In terugblik zie ik hoezeer ik mij, net als Alice, door het leven heb bewogen: voelend en zoekend naar iets, zonder te weten wat dat ‘iets’ was. Of waar dat ‘iets’ te vinden zou zijn. Ik wist alleen dat ik ergens naar toe moest, dat er ergens iets op mij lag te wachten. Dus dat ik in beweging moest blijven.  Soms dacht ik ‘het’ gevonden te hebben. En ‘het’ is dan de plek zijn waar ik thuis hoor, waar ik op mijn plaats ben. Maar nee…….., steeds opnieuw voelde ik dat er iets wezenlijks ontbrak. Zonder te weten wat dat dan was, ging ik weer verder. Iets bleef aan mij trekken, iets dat ik niet kon benoemen.

Ondertussen ging mijn leven gewoon door. Ik ging werken, studeren, samenwonen, kreeg twee kinderen. Onder alle bezigheden die daarbij horen bleef echter dat gevoel bestaan: er ligt ergens iets te wachten….. En bijna tegen beter weten in ben ik dat gevoel blijven volgen. Niet omdat ik dat nu bewust wilde, integendeel, het gaf in het dagelijks leven frustratie en onbegrip. Maar omdat ik het niet niet kon doen. Dit stemmetje negeren, monddood maken, kon op de korte termijn wel een soort rust te geven. Maar diep van binnen gaf het mij onvrede en een wanhopig gevoel echt verdwaald te zijn.

Na een halve eeuw heb ik ‘het’ gevonden. En ‘het’ is niet zozeer een plek als wel een richting. Waar ik tot op de dag van vandaag elke dag opnieuw met veel plezier mee bezig ben en ook mee bezig zal blijven. Omdat het mij fascineert en er zoveel te ontdekken is. En dit lag op mij te wachten:

De herkenning en erkenning dat je ziel een onlosmakelijk deel van je is.

Dat het cruciaal is om de verlangens van je ziel te ontdekken.

En dat het even cruciaal is om de verlangens van je ziel op jouw manier heel concreet handen en voeten te geven.

Dat geldt voor mij, en het is mijn diepste overtuiging dat dit voor elk mens geldt. Het gaat erom te ontdekken wat de verlangens van je ziel zijn, wat jou ten diepste drijft, en dit ook echt handen en voeten te geven. Waarbij deze vorm door de tijd heen kan wijzigen. Deze ontdekking van je ziel en haar verlangens is voor elk mens cruciaal. En aan deze zoektocht kan ik een bijdrage leveren.

Ik ben in mijn leven dus weer een nieuwe reis begonnen. Een reis die niet perse makkelijker is dan de eerste reis, toen ik, net als Alice, nog geen idee had van de richting die ik moest gaan. Soms zelfs in integendeel, er liggen genoeg uitdagingen op dit nieuwe pad. Maar deze reis is wel veel spannender en prikkelender. Omdat het ditmaal echt mijn reis is die ik maak. Ik ben op de goede weg, ik ga nu het pad dat al die tijd op mij lag te wachten. Ik heb een richting, ik heb een doel. Op dit pad wisselen kansen en uitdagingen, struikelblokken en vervulling elkaar voortdurend af. Daardoor groei en ontwikkel ik. Soms verloopt dat soepel, soms stroef. In beide gevallen leer ik mijzelf steeds beter kennen. Al deze zelfkennis is pure winst.

En of ik mijn bestemming ooit zal bereiken? Ja, het ging om het vinden van mijn pad. Om het besef dat het erom gaat trouw te blijven aan mijzelf, aan mijn kern, mijn essentie, mijn ziel. Met aandacht en waardering voor de vermogens van mijn ego die mij in staat stellen om dit concreet vorm te geven. Die mij in staat stellen deze blog te schrijven. En trainingen te ontwerpen en te geven. En als coach / counselor mensen te begeleiden. En wie weet welke andere vormen in de toekomst nog meer kunnen ontstaan, wanneer ik blijf luisteren en gehoor blijf geven aan de roep van mijn ziel.

Pas als je de moed toont je eigen weg te gaan, toont de weg zich aan jou.
~Paulo Coelho~