Het gouden team: Ziel en Ego op één lijn!

WOCTat houdt dat in, ziel en ego op één lijn? En waarom zou je een onderscheid maken tussen ziel en ego? Tussen de kern, de ziel, de essentie van wie jij bent, en je persoonlijkheid, het ego? Is dit onderscheid eigenlijk wel te maken? En waarom is dit onderscheid relevant?

Misschien herken je bovenstaande vragen. Misschien ook heb je nog nooit bij deze vragen stilgestaan. Ik had nog nooit over de samenwerking of het onderscheid tussen ziel en een ego nagedacht, totdat ik iemand dit onderscheid hoorde maken, waar ik als gebiologeerd naar heb geluisterd. Iets in mij herkende direct wat er werd gezegd. Er werd iets diep van binnen in mij geraakt. Je zou kunnen zeggen dat ik op zielsniveau begreep wat werd gezegd. En ik ben dit verder gaan onderzoeken. Want wát raakt mij zo? En wat maakt dat dit zo belangrijk voor mij is? En misschien ook voor jou?

Mijn allerbelangrijkste inzicht is dat ziel en ego in elk mens aanwezig zijn. Al zijn we ons lang niet altijd van de ziel bewust. Ego en ziel zijn er allebei en ze kunnen niet zonder elkaar. Volop leven vraagt dat ziel en ego met elkaar op één lijn te zitten en samenwerken. Dan sta je volledig in je kracht. Dan kun je je op authentieke wijze ontplooien. En de hobbels nemen die je hierbij tegenkomt. Het is een continu proces waarin  je je leven vormgeeft op de manier die echt bij je past. Die vorm is niet statisch. Je leven kent verschillende fases, met verschillende accenten en steeds nieuwe ontwikkelingen. De vorm die jij kiest verandert mee. Wat wel blijft zijn de dromen en verlangens van de ziel, en de talenten en vermogens van je ego om hieraan concreet vorm te geven, afgestemd op de fase waarin jij je bevindt. 

Ontdek de roep en de kracht van je ziel

Hoe eenvoudig dit ook klinkt, en op een bepaalde manier ook is, in de praktijk blijkt dat een soepele samenwerking tussen ziel en ego ons voor stevige uitdagingen stelt. Ten eerste hebben we vaak niet geleerd om onze ziel serieus te nemen en er naar te luisteren. We herkennen de roep van onze ziel vaak niet, of we negeren de ziel. Om ego en ziel op één lijn te krijgen is het dan ook cruciaal om de verlangens van je ziel te ontdekken.

Ten tweede hebben ziel en ego ieder een eigen taak en eigen vermogens. De belangrijkste taak van het ego is zorgen voor jouw overleving. Met behulp van allerlei regels en afspraken houdt het ego de controle en creëert zo veiligheid en zekerheid om jouw overleving te waarborgen. Het ego is afkerig van alles dat die controle en zekerheid bedreigd. Want dat is immers bedreigend voor jouw overleving. Angst, weerstand en twijfel zijn stemmen van het ego die opdoemen zodra jij de controle los wilt laten en een stap in het onbekende wilt zetten.

De ziel daarentegen wil groeien en zich ontwikkelen. Ze geniet van vrijheid, van mogelijkheden en kansen. Je ziel kent het grote plaatje van jouw leven. Ze heeft zicht op wie jij ten diepste bent. Ze weet wat zin geeft aan jouw leven. Je ziel verlangt er naar om uitdrukking te geven aan wat jij komt doen. Je ziel heeft echter geen idee wat er concreet nodig is om dit te manifesteren. De ziel begrijpt niets van regels en afspraken. Daarvoor heeft je ziel het ego nodig.

Het ego begrijpt die regels en afspraken heel goed. Het zijn immers andere ego’s die die regels en afspraken in het leven hebben geroepen. Vanuit een gedeelde behoefte aan veiligheid en controle. Het ego op zijn beurt heeft weer geen idee van het grote plaatje van jouw leven. Groei en ontwikkeling kunnen je overleving in de waagschaal zetten. Het ego reageert dan ook afwijzend en afhoudend op dromen, ideeën en plannen die je uit je comfortzone halen. Gezien zijn taak en zijn onvermogen om voorbij zijn beperkte visie op jou te kijken, is het heel begrijpelijk dat je ego met al deze bezwaren komt. Sommige bezwaren zijn wellicht terecht, anderen zullen puur op angst voor het onbekende zijn gebaseerd.

De verschillende perspectieven van ziel en ego op wat echt belangrijk en wenselijk voor jou is, leiden tot een interne worsteling. Je gaat heen en weer tussen het verlangen om je hart te volgen, en de angst om te verliezen wat je hebt. Onderscheid maken tussen ego en ziel is dan heel behulpzaam om jezelf te begrijpen en aan te sturen. Wat zegt de stem van je ziel? Wat vraagt je ziel van je? En wat ligt er achter de weerstand van het ego? Is het puur de basale angst om het vertrouwde los te laten? Of zijn er ook praktische zaken die echt aandacht verdienen? De uitdaging is nu om ziel en ego op één lijn te krijgen. Zodat ze optimaal en als één geheel samenwerken.

De kunst is dan om wél stil te staan bij de bezwaren van het ego. Waar nodig onderneem je actie. Wanneer de bezwaren puur gebaseerd zijn op angst voor het onbekende, kan je ziel, die het grote plaatje van jou leven heeft en weet waar ze heen wil, als het ware haar armen om het ego heen slaan. En het ego vragen om haar te vertrouwen.

Op volle zee de stormen trotseren vraagt optimale samenwerking tussen ziel en ego

Het is aan de ziel om het ego te helpen groeien en volwassen te worden. En om de grote vaardigheden en talenten van het ego te herkennen en te erkennen. Onder de begeleiding van de ziel kan het op angst gebaseerde ego, dat vecht om te overleven en druk uitoefent om succesvol te zijn, veranderen in de handen-en-voeten van jouw ziel. De ziel kán haar missio ook niet vervullen zonder de waardevolle capaciteiten van het ego.

Het probleem is dat het ego vaak de plaats inneemt van de ziel als kapitein op het schip. Dit komt omdat het besef van een ziel, kern of essentie, of hoe je het ook wilt noemen, geen deel uitmaakt van ons dagelijks bewustzijn of handelen. En zo, met het ego als kapitein op het schip, komen we in moeilijkheden. Want het ego heeft maar een beperkt zicht. Het ego kan zich zelfverzekerd en zelfs oppermachtig voelen, maar zonder aansturing van de ziel zijn de besluiten die het ego neemt en uitvoert, gebaseerd op een zeer beperkte begrip van wie we zijn. Het ego heeft geen groter plaatje van wie jij in essentie bent.

Met je ziel als kapitein zal je ego in eerste instantie ook gaan tegenstribbelen wanneer je in de praktijk een stap in het onbekende zet. Nu luister je wel naar het ego, maar laat je je niet tegenhouden door louter angst. Je zet de stap die je ziel van je vraagt. Het ego merkt dan dat dit niet tot je ondergang leidt. Integendeel. En zo leert het ego stapje voor stapje vertrouwen te krijgen in de wijsheid van de ziel.

Als ziel en ego op één lijn zitten dan werkt er een gouden team om je leven vorm te geven op de manier die bij jou past!  Met de ziel als de kapitein op het schip. Ze kent het grotere plaatje, weet waar ze heen wil en zet de koers uit. En het ego, met al zijn talenten en kwaliteiten, is de zeer capabele en onmisbare bemanning die het schip door storm en regen loodst en op koers houdt.

Deel dit bericht op je social media